Về chúng tôi

ERCA TCS là một công ty tập trung chủ yếu vào lĩnh vực hóa chất cho ngành dệt nhuộm, là một phần của ERCA SPA, một tập đoàn hóa chất định được định hướng đổi mới với chuỗi nhà máy sản xuất ở Châu Âu, Châu Mỹ Latinh và Châu Á với DNA đổi mới có trách nhiệm. ERCA SPA tập trung vào phát triển và sản xuất hóa chất chuyên dụng và hóa chất trung gian.

Về chúng tôi

Tầm nhìn

ERCA TCS trở thành công ty dẫn đầu thế giới về Hóa học tuần hoàn đổi mới để truyền cảm hứng, hỗ trợ và bao gồm toàn bộ chuỗi cung ứng của nó cho ngành dệt nhuộm.

Nhiệm vụ

ERCA TCS tiếp tục cam kết mạnh mẽ hướng tới các nguyên tắc cao về đạo đức, bảo vệ con người và môi trường, DNA đổi mới tuần hoàn có trách nhiệm và phát triển quan hệ đối tác trong chuỗi cung ứng.

Điều này nhằm mục đích đạt được các giải pháp hóa học tuần hoàn có trách nhiệm thế hệ mới có thể tạo ra một ngành hóa học tuần hoàn có giá trị cải tiến nhằm mang lại khả năng sản xuất đồng bộ, hiệu quả, tiên tiến và bền vững các sản phẩm dệt nhuộm.

Chúng tôi là

ERCA TCS là công ty hàng đầu thế giới về sản xuất và cung cấp các sản phẩm hóa học có trách nhiệm cho ngành dệt nhuộm.

Nhờ tầm nhìn của chúng tôi dẫn đến việc đầu tư liên tục vào con người, nghiên cứu và phát triển ERCA TCS mang lại sự đổi mới tuần hoàn, có đạo đức và có trách nhiệm trong cái gọi là Hóa học Xanh.

Thật vậy, các sản phẩm của chúng tôi có thể áp dụng cho nhiều loại hàng dệt nhuộm được chứng minh là yếu tố còn thiếu để đạt được tính bền vững ở 360°.

ERCA TCS cung cấp các giải pháp đột phá thân thiện với môi trường, bảo vệ môi trường, mang lại quy trình sản xuất an toàn và chăm sóc sức khỏe cũng như sự thoải mái của người tiêu dùng.

Ứng dụng