Đồ thể thao năng động;

Quần áo được tạo ra cho các hoạt động và biểu diễn cường độ cao. Chúng cần được cung cấp cho các môn thể thao khác nhau ở mức độ sử dụng cao hơn và chuyên dụng hơn.

Ứng dụng