Nghiên cứu và Phát triển

ERCA TCS được trang bị một trung tâm nghiên cứu và phát triển tiên tiến, nơi các hóa chất chuyên dụng và các hóa chất trung gian được nghiên cứu và thiết kế để trở thành nguyên liệu tuần hoàn cho sản phẩm may mặc đồng bộ và bền vững.
R&D là nơi sự đổi mới được định hình và đạt được theo vòng tuần hoàn.

R&D hoạt động dựa trên các dự án và thực hiện công việc theo ba giai đoạn:

  • Hiểu rõ các mục tiêu hoạt động và xác định các nguyên tắc liên quan đến nguyên liệu thô, sản phẩm trung gian và quy trình;
  • Xác định cách sản xuất theo cách tuần hoàn và cạnh tranh;
  • Phân tích hiệu suất ứng dụng, tính toán tác động môi trường và giám sát dự án cho đến khi nó sẵn sàng gia nhập thị trường.

Với tư cách là ERCA TCS, chúng tôi cũng hợp tác chặt chẽ với các phòng thí nghiệm và tổ chức học thuật bên ngoài đủ tiêu chuẩn để có được bí quyết và chuyên môn cao nhất.