Tính bền vững

Tính bền vững của ERCA TCS nằm ở chi tiết và dựa trên tính khả dụng của việc đánh giá lại cách chúng tôi tìm nguồn nguyên liệu và sản xuất tập trung vào tính tuần hoàn. Công ty cam kết mạnh mẽ trở thành điểm tham chiếu toàn cầu về tính tuần hoàn trong hóa học và góp phần giảm tác động môi trường của ngành dệt nhuộm bằng cách áp dụng các giải pháp và dịch vụ đổi mới và thực sự có trách nhiệm, vượt qua xu hướng tẩy xanh.

Công ty tin tưởng mạnh mẽ rằng tất cả các tuyên bố liên quan đến tính bền vững phải được chứng minh và đo lường, đó là lý do tại sao rất nhiều thời gian, công sức và chuyên môn được dành cho R&D.

CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP

Sản phẩm do ERCA TCS cung cấp được sản xuất bởi ERCA SPA.

Công ty ERCA SPA đã hoạt động trong nhiều năm theo hệ thống chứng nhận chất lượng để đạt hiệu quả tốt hơn trong sản xuất sản phẩm, thực hiện và duy trì sự an toàn và sức khỏe của người lao động, giảm rủi ro để thích nghi và duy trì các tác động môi trường của các quy trình và sản phẩm, xác định tiêu chí để đánh giá mức độ nghiêm trọng của các tác động này (khí thải, nước thải, chất nguy hiểm, rủi ro tai nạn).

UNI EN ISO 9001:2015

ERCA SPA tuân thủ các nguyên tắc của QMS UNI EN ISO 9001:2015. Từ viết tắt ISO 9001 xác định một loạt các tiêu chuẩn và hướng dẫn do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế phát triển, trong đó xác định các yêu cầu đối với việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng, nhằm quản lý các quy trình kinh doanh, nâng cao hiệu lực và hiệu suất trong việc phát triển sản phẩm và cung cấp dịch vụ, đạt được và gia tăng sự hài lòng của khách hàng.

UNI EN ISO 14001:2015

ISO 14001 xác định tiêu chuẩn đặt ra các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường (EMS) của bất kỳ tổ chức nào. Nó là một phần của bộ tiêu chuẩn ISO 14000 do ISO/TC 207 phát triển. Tiêu chuẩn này có thể được sử dụng để chứng nhận, tự công bố hoặc đơn giản là hướng dẫn thiết lập, thực hiện và cải tiến hệ thống quản lý môi trường.

UNI EN ISO 45001:2018

Sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc là mối quan tâm số một của hầu hết các doanh nghiệp, tuy nhiên vẫn xảy ra trường hợp tử vong và thương tích. ISO 45001 đặt ra tiêu chuẩn thực hành tối thiểu để bảo vệ nhân viên trên toàn thế giới.

Tiêu chuẩn chất tái chế toàn cầu

Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu (GRS) cung cấp các thử nghiệm và thông số cho các lĩnh vực sau: thành phần sản phẩm và hàm lượng vật liệu tái chế; duy trì truy xuất nguồn gốc trong suốt quá trình sản xuất; hạn chế sử dụng tác nhân hóa học; tuân thủ các thông số môi trường liên quan như cung cấp, xả tài nguyên nước và thu hồi năng lượng; tuân thủ các thông số xã hội liên quan đến quyền của người lao động.

Đối tác của hệ thống bluesign

ESRCA SPA là đối tác hệ thống bluesign® từ năm 2009. Là một hệ thống cung cấp môi trường an toàn hơn và bền vững hơn cho mọi người làm việc và sinh sống. Được hỗ trợ bởi cách tiếp cận toàn diện, bluesign® theo dõi từng lộ trình của hàng dệt trong suốt quá trình sản xuất, tạo ra những cải tiến ở mọi công đoạn từ nhà máy đến thành phẩm. Theo bluesign® CRITERIA, các nhà sản xuất và thương hiệu được yêu cầu hành động có trách nhiệm và bền vững đối với con người, môi trường và tài nguyên.

Chăm sóc có trách nhiệm

ERCA SPA tham gia “Chăm sóc có trách nhiệm”, chương trình tự nguyện nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành hóa chất toàn cầu, theo các giá trị và hành vi hướng tới an toàn, sức khỏe và môi trường, trong bối cảnh chung hơn về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Hiệu suất và giá trị bền vững của các sản phẩm của chúng tôi được chứng thực bởi:

Tiêu chuẩn chất tái chế toàn cầu

Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu (GRS) cung cấp các thử nghiệm và thông số cho các lĩnh vực sau: thành phần sản phẩm và hàm lượng vật liệu tái chế; duy trì truy xuất nguồn gốc trong suốt quá trình sản xuất; hạn chế sử dụng tác nhân hóa học; tuân thủ các thông số môi trường liên quan như cung cấp, xả tài nguyên nước và thu hồi năng lượng; tuân thủ các thông số xã hội liên quan đến quyền của người lao động.

Xem chứng chỉ >
Tải xuống chứng chỉ >

Tiêu chuẩn công nhận chất tái chế

Tiêu chuẩn công nhận tái chế (RCS), một tiêu chuẩn quốc tế, tự nguyện đặt ra các yêu cầu đối với chứng nhận của bên thứ ba về nguyên liệu đầu vào tái chế và chuỗi sản xuất sản phẩm. Một trong những mục tiêu chính của RCS là tăng cường sử dụng vật liệu tái chế trong ngành dệt may.

Xem giấy chứng nhận >
Tải xuống chứng chỉ >

ZDHC

ERCA SPA được liệt kê trong cửa ngõ của ZDHC.

Lộ trình của ZDHC hướng tới mục tiêu Zero phát thải là sự hợp tác trong ngành của các thương hiệu thời trang và nhà bán lẻ lớn, các chi nhánh và đối tác trong chuỗi giá trị, cùng hợp tác để loại bỏ và thay thế các hóa chất độc hại khỏi chuỗi giá trị dệt may, da và giày dép toàn cầu. Sứ mệnh của ZDHC là cho phép các ngành này triển khai các biện pháp thực hành tốt nhất về quản lý hóa chất và tiến tới không xả thải hóa chất độc hại bằng sự tham gia hợp tác, thiết lập tiêu chuẩn, thực hiện và đổi mới.

Tiêu chuẩn dệt may hữu cơ toàn cầu

Tiêu chuẩn Dệt may Hữu cơ Toàn cầu (GOTS), đảm bảo rằng các sản phẩm dệt hữu cơ được sản xuất tuân thủ các tiêu chí nghiêm ngặt về môi trường và xã hội trong toàn bộ chuỗi cung ứng, từ việc thu hoạch sợi tự nhiên đến các công đoạn sản xuất tiếp theo cho đến việc dán nhãn thành phẩm . Các thông số GOTS bao gồm chất lượng kỹ thuật và môi trường, cũng như độc tính và bảo vệ xã hội, được đảm bảo trong toàn bộ chuỗi cung ứng bằng chính chứng nhận.

Xem giấy chứng nhận >
Tải xuống chứng chỉ >