Đồ gia dụng

Các sản phẩm dệt gia dụng có thể được xem là các sản phẩm được sử dụng cho việc trang trí nội thất gia đình. Nó bao gồm nhiều loại chức năng cũng như các sản phẩm dệt may trang trí.

Ứng dụng