Hóa học Tuần Hoàn
Cho công nghệ đổi mới ngành Dệt Nhuộm

ERCA là công ty dẫn đầu thế giới trong việc sản xuất và cung cấp hóa chất cho ngành công nghiệp dệt nhuộm. Nhờ vào tầm nhìn, dẫn đến việc công ty không ngừng đầu tư vào con người, nghiên cứu và phát triển, công ty đến từ Ý luôn mang đến một sự cải tiến độc đáo, có tính tuần hoàn, đạo đức và đáng tin cậy trong ngành hóa học Xanh. Thật vậy, các sản phẩm của công ty đang áp dụng rông rãi trong dệt, nhuộm đã chứng tỏ rằng đây là mãnh ghép còn thiếu để đạt được tính bền vững 360°. ERCA cung cấp những phương pháp thân thiện, đột phá nhưng vẫn đảm bảo an toàn đến môi trường, đảm bảo một quy trình sản xuất an toàn và chăm sóc sức khỏe và sự thoải mái của khách hàng.

Thương hiệu
của chúng tôi

REVECOL® bởi ERCA: một cải tiến đột phá giúp tái chế chất thải nguy hại, chẳng hạn như dầu ăn thực vật đã qua sử dụng, thành dãy hóa chất trợ thế hệ mới hoàn chỉnh, an toàn, được chứng nhận và có hiệu suất cao cho toàn bộ ngành dệt nhuộm.

REVECOL® bởi ERCA: mảnh ghép còn thiếu để tăng cường tính bền vững và tính tuần hoàn trong suốt quá trình sản xuất thời trang.

Ứng dụng

Tin tức