Slide 02
Invito a
ITMA 2023

8-14 June

STAND H5 | BOOTH A201

Abbiamo trasformato
un rifiuto critico
in un ausiliario chimico
per il tessile
Circolare
Performante
Certificato
Siamo impazienti
di presentartelo
a ITMA 2023!

Đặt lịch hẹn

Đối với bất kỳ đăng ký trước hoặc yêu cầu nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách điền vào mẫu dưới đây.