Circular Chemistry
for Textile innovation

ERCA nhà sản xuất và cung cấp các sản phẩm hóa chất cho công nghiệp dệt nhuộm hàng đầu trên thế giới. Nhờ vậy, cùng với việc liên tục đầu tư về nhân lực, nghiên cứu và phát triển, công ty đến từ Ý hiện nay đã mang lại một sự đổi mới toàn diện và duy nhất về sự tuần hoàn, đạo đức và trách nhiệm cho hóa học xanh. Dựa trên thực tế các sản phẩm có thể áp dụng được trong phạm vi rộng của công nghiệp dệt nhuộm, đã chứng minh đó là một yếu tố đang thiếu để đạt được tính bền vững toàn diện 360°. ERCA cung cấp những giải pháp đột phá, thân thiện sinh thái, đồng thời tôn trọng môi trường, đãm bảo qui trình sản xuất an toàn, chăm sóc sức khỏe và đem lại sự thoải mái cho người sử dụng.

Our
Brand

REVECOL® by ERCA: a breakthrough innovation that upcycles a critical waste material, such as vegetable exhausted cooking oil, into a complete, safe, certified and high performing new generation line of chemical auxiliaries for the whole textile industry.

REVECOL® by ERCA: the missing piece to boost sustainability and circularity throughout the fashion-making process.

Applications

News